Za novu dimenziju vaših finansija

KONTAKTIRAJTE NAS

KONSULTACIJE I PRUŽANJE KOMPLETNIH USLUGA U OBLASTIMA
OSNIVANJE PREDUZEĆA I REGISTROVANJE PREDUZETNIKA

 • Kompletiranje i predaja propisane dokumentacije za dobijanje Rešenja PIB-a od APR
 • Obavljenje poslovnih aktivnosti koje su propisane nakon dobijanja rešenja od APR-a
 • Iznajmljivanje sedišta (uslužna adresa za prijem pošte)
 • Uslužna funkcija Direktora (mogućnost zaključivanja ugovora kojim se preuzimaju određene dužnosti i ovlašćenja Direktora u određenom ili neograničenom vremenskom periodu)
 • Izrada pečata
 • Registracija promena (sedišta, pravne forme, šifre delatnosti i sl.)
 • Likvidacija/stečaj privrednih društava
 • Zatvaranje preduzetničkih radnji

RAČUNOVODSTVENE USLUGE I KNJIGOVODSTVO

 • Kompletne knjigovodstvene usluge sa izradom završnog računa
 • Platni promet (e-banking, platni promet sa inostranstvom, gotovinsko poslovanje – uplata pazara, podizanje gotovine i sl.)
 • Obračun zarada (prijave i odjave radnika, izrada Ugovora o radu, refundacije zarada i doprinosa po osnovu nadoknade za bolovanje, novozaposlene radnike i sl.)
 • Kurirske usluge
 • Arhiviranje dokumentacije

PORESKO I POSLOVNO SAVETOVANJE

 • Kontinuirano savetovanje (u mogućnosti smo da klijentima pružimo uvid u važeći poreski okvir Republike Srbije)
 • Korespodencija sa poreskom upravom (podnošenje poreskih prijave, preknjižavanja i povrat poreza, komunikacija sa inspektorima)
 • Izrada izveštaja o transfernim cenama (savetodavne usluge u vezi sa transfernim cenama)
 • Angažovanje i pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rešavanju sporova koji se vode sa njima

EKONOMSKO – FINANSIJSKO VEŠTAČENJE

 • Utvrđivanje činjenica bitnih pravnom ili fizičkom licu radi kontrole, unapređenja poslovanja ili ostvarivanja i zaštite prava
 • Ekonomska veštačenja u dužničko – poverilačkim odnosima
 • Ekonomska veštačenja u poreskim postupcima

EDUKACIJA I KONSULTACIJE

 • Obuka kadrova za poslove u knjigovodstvu i računovodstvu, za same klijente i njihove zaposlene
 • Sticanje praktičnih znanja u radu na aplikacijama za vođenje knjigovodstva, Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Portalu ePorezi, Posebnom informacionom system APR)
 • Individualna obuka za lica koja žele da se bave knjigovodstvom kao zanimanjem, ali i za lica kojima su ta znanja potrebna u drugim poslovnim aktivnostima (menadžeri i sl.)

ZAKAŽITE SASTANAK

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.

  Naziv preduzeća *

  Osnovna delatnost *

  Broj zaposlenih *

  Tip usluge *

  Osnivanje preduzećaRačunovdstvo/knjigovodstvoPoresko i poslovno savetovanjeEkonomsko - finansijsko veštačenjeEdukacija i konsultacije

  Imejl adresa *

  Broj telefona

  Preferirano vreme susreta:

  Dan u nedelji

  Satnica

  Tekst poruke