Za novu dimenziju vaših finansija

KONTAKTIRAJTE NAS

Mi smo “Ramada Co”, privredno društvo za računovodstvo, knjigovodstvo i konsalting iz oblasti finansija i poreskog prava, sa sedištem u Novom Sadu.
“Ramada Co” posluje 24 godine i kontinuirano se tokom tog perioda bavila unapređivanjem finansija i poslovanja različitih privrednih subjekata, od najmanjih preduzetničkih radnji, do velikih kompanija sa nekoliko stotina radnika.
Svesni odgovornosti koju nosi ovaj posao, oduvek smo negovali stručnost i profesionalnost, potpunu diskreciju i odgovornost koju zahteva odnos između klijenta i agencije koja vodi računa o najbitnijoj stavci u poslovanju – novcu.
Većina zaposlenih u “Ramada Co” su deo tima više od dve decenije. Gotovo svi klijenti su kod nas došli po preporuci. Mi nikada nismo bili orijentisani na veliki broj klijenata, već isključivo na kvalitet usluge i odnos sa našim klijentima. Razvojem elektronskog bankarstva, prelaskom na elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom i upotrebom udaljenog pristupa korisničkim softverskim alatima, stvorila se mogućnost da jedan uvežban tim može da prati i uslužuje veći broj klijenata, bez gubitka predanosti i kvaliteta koji se posvećuje svakom klijentu.
“Ramada Co” nije knjigovodstvena agencija koja funkcioniše po principima po kojim funkcioniše najveći broj drugih agencija. U današnjem poslovnom svetu stvara se predstava da garancija kvaliteta, stručnosti i modernog načina poslovanja nužno mora biti praćena brzom komunikacijom, nefleksibilnošću procedura, hladnom poslovnom etikom velikog broja radnika od kojih niko ne poznaje širu sliku propisa, vizije preduzeća, specifičnosti klijenta i slično.
Mi svesno negujemo jednu drugačiju radnu atmosferu, gotovo porodičnu, prijateljsku, u kojoj pružamo savete, kontakte i metode kako biste na najbolji način ostvarili svoje ciljeve i razvijali svoje preduzeće na način kako ste to i zamislili. Radni prostor sa velikom baštom, pored sedišta u gradu, smo smestili u Petrovaradin, uz park u podnožju tvrđave, gde su vrata našim klijentima otvorena ceo dan.

Mišljenja sam da je posao knjigovodstva i računovodstva zanatski posao. Postoje jasne procedure koje propisuje država ili sama organizacija posla, i poštovanje tih procedura obezbediće urednost u administraciji koja je neophodna. Međutim, kada se bilo kojim zanatom, ili uopšte bilo kojim poslom, bavite više od tri decenije, ovladate i finesama koje tu aktivnost mogu da izdignu sa nivoa zanata i približe nekoj vrsti filozofije.
Knjigovodstvo i računovodstvo jeste jedna vrsta zanata, ali sa druge strane ono opisuje, predviđa i projektuje fiskalnu stabilnost i prosperitet jednog preduzeća. Dobit ili gubitak koji neko preduzeće ostvari, nije samo stvar određenog obračuna ili poreske osnovice, ono predstavlja današnjicu i budućnost kako svih zaposlenih u preduzeću, tako i njihove dece i ostalih članova njihovih porodica. Stoga je moj princip bio da ako neko odabere da poveri kontrolu, upravljanje ili dokumentovanje najvažnije dimenzije svog poslovanja – finansija, to znači da zauzvrat mora dobiti puno poverenje, poštovanje i stručnost.
U cilju obezbeđenja stručnosti, ja sam se pored dodatnog školovanja i obrazovanja, višedecinijskog iskustva u ovom poslu, veoma posvetila i ostvarivanju kontakata i saradnje sa najstručnijim kadrovima iz oblasti ekonomije, prava, poreskih pravila i zakonske regulative.
Završila sam Ekonomski fakultet u Novom Sadu, na kome sam kasnije i magistrirala. U vreme kada sam studirala ekonomija se opravdano učila i smatrala društvenom naukom. Osnovni razlog ovakvog gledišta leži u činjenici da se raspodela dobara ne vrši prema učinku, već prema međuljudskim odnosima. Drugi razlog je što se ekonomske odluke i potezi tiču ljudi, njima upravljaju ljudi, i često zavise isključivo od ljudi. Stoga se ljudski faktor ne samo da ne može isključiti iz ekonomskih relacija, već se na njima zasniva.
Danas, tri decenije kasnije, radeći uvek na istom mestu, država u kojoj radim promenila je nekoliko imena, ekonomija se sve češće zamenjuje za ekonometriju, administracija je postala naizgled suština, no tokom rada Ramade kroz saradnju sa velikim boljem preduzeća, i dalje sam svedok da su prethodno iznete tvrdnje tačne i važeće.
Iz tog razloga moj tim i ja smo uvek poslu pristupali na način kako mislimo da je to jedino ispravno – razumevajući ljude koji čine neko preduzeće, njihove ambicije, planove i ciljeve, pa potom pružajući alternative koje u zakonskim okvirima najbolje odgovaraju njima. Svaki klijent ima svoje specifičnosti, i mislimo da uniformni pristup nikada ne može dati optimalne rezultate. Naši klijenti su najrazličitija preduzeća, iz različitih delova naše zemlje i Evrope, sa najrazličitijim delatnostima i problemima.
Ramada funkcioniše od leta 1995. godine. Ljudima iz Srbije je jasno koliko se sistema i poreskih i drugih pravila promenilo u tom periodu i koliko rizika i problema prati poslovanje. Radeći kao veštak ekonomsko finasijske stuke, sarađivala sam sa Višim sudom u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i drugim gradovima. Ta iskustva potvrđuju da današnji poslovni ambijent nije mnogo lakši nego tih godina kada smo počinjali sa radom. Kroz sve to vreme, inflacija, ekonomske blokade, bombardovanja, tranzicije i ostalih ekonomskih čuda, Ramada je uspevala da svojim klijentima obezbedi sve ono što je navedeno kao naša usluga i što smatramo neophodnim. Ovo nas čini više nego dovoljno kompetentnim, ne samo u domaćim okvirima, već i u evropskim.

mr Vesna Jovanović, dipl.ecc.

Vesna Jovanović
Vesna JovanovićCEO
Vukica Jović
Vukica JovićExecutive assistant
Aleksandra Stefanović
Aleksandra StefanovićKey account manager
Mlađan Radanović
Mlađan RadanovićAccountant
Nađa Imre
Nađa ImreAccountant
Tatjana Todić
Tatjana TodićAccountant
Maja Dobanovački
Maja DobanovačkiAccountant

Precizno formulisana rečenica kojom bi se opisala naša višegodišnja poslovna saradnja u kojoj je Ramada svojim iskustvom, znanjem i ekspertizama značajno unapredila rad naše kompanije bila bi: „Imate našu preporuku“.

Radomir Miljuš, Direktor „Šinvoz“ doo

Od početka saradnje 1998. godine do danas, Vi ste nam svojim profesionalizmom i prijateljskim pristupom pomogli da dođemo do neophodnih informacija, da smanjimo troškove poslovanja, te da naša kompanija značajno i višestruko unapredi svoje poslovanje.

Radmila Radovanović, Direktor i vlasnik „Comrad“ doo

Stabilnost i profesionalnost tima, duga tradicija komapanije, diskrecija i pojedinačan pristup svakom klijentu su karakteristike koje preporučuju Ramada Co samu po sebi.
Prirodan razvoj kompanije vodio je preko upotpunjenja usluga u pravcu nadzora i revizije poslovanja, tumačenja poreskih i drugih normi do sudskih veštacenja u veoma kompleksnim slučajevima.
Lično poslovno iskustvo koje imam sa Ramada Co je njena istrajnost, doslednost, pokroviteljski i zaštitnicki odnos prema klijentima kao i ogromna želja za zaštitom interesa klijenata, a koje sam iskusio u teškim pregovorima sa bankama u kojima sam, po prirodi svog posla, učestvovao na strani banaka.

Svetozar Šijačić, Executive Board Member/Head of HR, Credit Agricole Srbija

Kontaktirajte nas

  Naziv preduzeća *

  Osnovna delatnost *

  Broj zaposlenih *

  Tip usluge *

  Osnivanje preduzećaRačunovdstvo/knjigovodstvoPoresko i poslovno savetovanjeEkonomsko - finansijsko veštačenjeEdukacija i konsultacije

  Imejl adresa *

  Broj telefona

  Preferirano vreme susreta:

  Dan u nedelji

  Satnica

  Tekst poruke